• Registracija
početak  //  Dokumenti Odluke Planovi i Izvještaji  //  Finansijski plan za 2012. godinu

FINANSIJSKI PLAN

ZA 2012. GODINU

 

UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE RBiH 1992.-1995.

BRČKO-DISTRIKT BiH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brčko-distrikt,02.03.2012. godine

                       SAVEZ DEMOBILISANIH BORACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA 1992.-1995.FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE RBiH 1992.-1995. BRČKO-DISTRIKT BiH

 

FINANSIJSKI PLAN

UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACAARMIJE RBiH 1992.-1995. BRČKO-DISTRIKT ZA 2012. GODINU

I

PRIHODI

Mjesečno (KM )

Kvartalno ( KM )

Godišnje ( KM )

Planirano

Ostvareno

Planirano

Ostvareno

Planirano

Ostvareno

1.

Uplata iz Granta Vlade Brčko-distrikta za rad udruženja za 2012. godinu

 

 

 

 

15.000,00

 

2.

Uplata sredstava   Skupštine Brčko-distrikta-pomoć u radu Udruženja

 

 

 

 

1.000,00

 

3.

Uplata sredstava iz Budžeta od Federalnog ministarstva za boračka pitanja za obilježavanje značajnih datuma iz OOR za 2012. godinu

 

 

 

 

5.000,00

 

4.

Uplata sredstava iz Budžeta Vlade Brčko-distrikta za obilježavanje dana brigade 108/215.Vmtbr.

 

 

 

 

10.000,00

 

5.

Uplata članarine članova Udruženja za 2012.godinu (2000 članova–10% = 1600 članova) Po odluci Skupštine od 25.01.2010. godine 10% najugroženijih oslobođeni su uplate članarine.

 

 

 

 

19.200,00

 

6.

Uplata donacija i ostali prihodi

 

 

 

 

12.000,00

 

 

SVEUKUPNI PRIHODI

 

 

 

 

 

 

62.200,00

 

II

VRSTE RASHODA

Mjesečno (KM )

Kvartalno ( KM )

Godišnje ( KM )

Planirano

Ostvareno

Planirano

Ostvareno

Planirano

Ostvareno

II.1

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

 

 

 

 

 

 

1.

Naknada za rad sekretara

700,00

 

2.100,00

 

8.400,00

 

2.

Porez za rad sekretara

70,00

 

210,00

 

840,00

 

3.

Topli obrok za sekretara

60,00

 

180,00

 

  720,00

 

4.

Taksa za pregled i ovjeru godišnjeg obračuna za 2011. godinu

-

 

-

 

200,00

 

5.

Naknada za povremeno angažovanje advokata za pravomoćno zastupanje Udruženja

-

 

-

 

400,00

 

6.

Porez za angažovanje advokata

40,00

 

-

 

40,00

 

7.

Instalacija WEB-stranice

-

 

-

 

200,00

 

8.

Održavanje i osvježenje web stranice Udruženja

20,00

 

60,00

 

240,00

 

9.

Troškovi rada Skupštine

-

 

-

 

1.400,00

 

10.

Angažovanje članova Upravnog odbora

350,00

 

1.050,00

 

4.200,00

 

11.

Rad komisija i sl.

100,00

 

300,00

 

1.200,00

 

12.

Porez za   angažovanje članova Upravnog odbora i ostalih lica

60,00

 

180,00

 

720,00

 

13.

Troškovi za nabavku kanc.materijala za rad Udruženja u 2012.g.

100,00

 

300,00

 

1.200,00

 

14.

Troškovi m-tel mreže

30,00

 

90,00

 

360,00

 

15.

Toner za printer

-

 

160,00

 

640,00

 

16.

Održavanje i servisiranje informatičke opreme i sl.

25,00

 

75,00

 

300,00

 

17.

Troškovi telefona i interneta

60,00

 

180,00

 

720,00

 

18.

Troškovi za električnu energiju

50,00

 

150,00

 

600,00

 

19.

Troškovi za vodu

10,00

 

30,00

 

120,00

 

20.

Troškovi za odvoz smeća

20,00

 

60,00

 

240,00

 

21.

Održavanje čistoće prostorija

20,00

 

60,00

 

240,00

 

22.

Troškovi za nabavku sitnog inventara i ostali troškovi

10,00

 

30,00

 

120,00

 

 

UKUPNI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI ( II.1 )

 

 

 

 

 

 

23.100,00

 

II.2

MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OPREMANJE PROSTORIJA UDRUŽENJA

Jedinica

Cijena

Ukupno

 

1.

Kancelarijski radni stol

2 kom

100,00

200,00

 

2.

Stolice za sjedenje

6 kom

50,00

300,00

 

3.

Diktafon

1 kom

200,00

200,00

 

4.

Izrada zastava ratnih jedinica, državne zastave, zastave Udruženja, znaka Udruženja i sl.  

4 kom.

50,00

200,00

 

5.

Izrada članskih kartica (predviđeno 500 kom.u 2012. godini)    

500 kom

2,00

1.000,00

 

6.

Izrada počasnih članskih kartica      

50 kom

2,00

100,00

 

7.

Izrada vizit kartica  

100 kom

1,00

100,00

 

 

UKUPNI MATERIJALNI TROŠKOVI ( II.2 )

 

 

 

 

2.100,00

 

II.3

TROŠKOVI ZA ADAPTACIJU I OPREMANJE PROSTORIJA UDRUŽENJA

Jedinica

Cijena

Ukupno

 

1

Troškovi za izvođenje građevinsko-zanatskih radova (prema Predmjeru radova)

 

 

4.000,00

 

 

UKUPNI TROŠKOVI ZA ADAPTASCIJU PROSTORIJA UDRUŽENJA ( II.3 )

 

 

 

 

4.000,00

 

II.4

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA, DOGAĐAJA I LIČNOSTI IZ PERIODA ODBRAMBENO - OSLOBODILAČKOG RATA 1992 – 1995. GODINE

Mjesečno (KM )

Kvartalno ( KM )

Godišnje ( KM )

Planirano

Ostvareno

Planirano

Ostvareno

Planirano

Ostvareno

1.

Obilježavanje dana Armije RBiH.

 

 

 

 

200,00

 

2.

Prisustvo obilježavanju pada mostova u Brčkom.

 

 

 

 

200,00

 

3.

Obilježavanje Dana ratne bolnice 108/215.Vtmbr Brčko

 

 

 

 

200,00

 

4.

Prisustvo obilježavanja Zlatnih ljiljana Armije RBiH

 

 

 

 

200,00

 

5.

Prisustvo obilježavanju Puta spasa preko planine Majevice.

 

 

 

 

200,00

 

6.

Obilježavanje dana četa 108/215.Vmtbr.

 

 

 

 

2.000,00

 

7.

Dan formiranja 2.Korpusa

 

 

 

 

100,00

 

8.

Obilježavanje Dana brigade 108/215.Vmtbr.  

 

 

 

 

15.500,00

 

9.

Prisustvo obilježavanju dana sječanja na žrtve Srebrnice

 

 

 

 

300,00

 

10.

Po pozivu, Prisustvo manifestacija u Zvorniku, Čeliću, Tuzli, Gradačcu i Goraždu

 

 

 

 

600,00

 

 

 

UKUPNI TROŠKOVI ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA ( II.4 )

 

 

 

 

 

 

20.000,00

 

II.5

UKUPNI TROŠKOVI POMOĆI

Mjesečno (KM )

Kvartalno ( KM )

Godišnje ( KM )

Planirano

Ostvareno

Planirano

Ostvareno

Planirano

Ostvareno

1.

Organizavija i podjela paketa najugroženijim članovima udruženja

 

 

 

 

1.500,00

 

2.

Organizavija i podjela novogodišnjih paketića najmlađima

 

 

 

 

1.000,00

 

3.

Obilazak i posjeta bolesnih članova udruženja

 

 

 

 

500,00

 

4.

Obilazak i posjeta porodica umrlih demobilisanih boraca

 

 

 

 

500,00

 

5.

Pomoć u radu Mjesnih ogranaka

 

 

 

 

1.000,00

 

6.

Pomoć u izgranji spomenika poginulim borcima u Mjesnim zajednicana

 

 

 

 

8.000,00

 

7.

Ostali vidovi pomoć najguroženim članovima udruženja  

 

 

 

 

500,00

 

 

 

UKUPNI TROŠKOVI POMOĆI( II.5 )

 

 

 

 

 

 

13.000,00

 

 

REKAPITULACIJA RASHODA ZA 2012. GODINU

R/b

NAZIV TROŠKOVA ( RASHODA )

Mjesečno KM

Kvartalno KM

Godišnje KM

II.1

UKUPNI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI ( II.1 )

 

 

23.100,00

II.2

UKUPNI MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OPREMANJE PROSTORIJA ( II.2 )

 

 

2.100,00

II.3

UKUPNI TROŠKOVI ZA ADAPTACIJU PROSTORIJA UDRUŽENJA ( II.3 )

 

 

4.000,00

II.4

UKUPNI TROŠKOVI ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA ( II.4 )

 

 

20.000,00

II.5

UKUPNI TROŠKOVI  ZA TROŠKOVI POMOĆI ( II.5 )

 

 

13.000,00

 

UKUPNI TROŠKOVI - RASHODI ( II.1+II.2+II.3+II.4+II.5))

 

 

62.200,00

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA ZA 2011. GODINU

R/b

NAZIV

Mjesečno

Kvartalno

Godišnje

1.

UKUPNI PRIHODI

 

 

62.200,00

2.

UKUPNI RASHODI (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)

 

 

62.200,00

 

UKUPNI SALDO-GUBITAK

 

 

-

 

NAPOMENA:

Prihodi su uslovljeni prihvatanjem projekata od strane sufinansijera, sponzora i donatora, odnosno uplatom sredstava od strane navedenih subjekata, kao i prikupljene članarine i donacija članova Udruženja, kao i ostalih prihoda.

 

Rashodi po pojedinim programskim sadržajima i projektima, biti će uslovljeni prikupljenim sredstvima iz stavke prihoda, odnosno zavisiti će od sredstava koja budu obezbjeđena od sufinansijera, sponzora i donatora.

Ovako sadržajne programske aktivnosti biti će teško realizovati bez maksimalnog angažovanja svih članova Udruženja. Samo takvim programskim djelovanjem možemo osigurati naklonost i povjerenje sufinansijera, sponzora, donatora i prijatelja Udruženja.

Finansijski plan Udruženja demobilisanih boraca Armije RBiH 1992-1995 Brčko-distrikta usvojen je na sjednici Upravnog odbora.

                                                                                                              

Brčko: 02.03.2012. godine

Broj: 01-08-11/12.

                                                                                                                                                                              PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                               

                                                                                                                                                                                          Kemal Kalić